Provozovatel e-shopu: KOHÚT A SPOL. spol. s r. o. | ič: 49824465 | provozovna: SMILOVICE 3, 294 42 Luštěnice (okres Mladá Boleslav)

Proč používat vibrátory do betonu

CO DĚLÁ VIBRÁTOR PRO DOSAŽENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ZHUTNĚNÍ BETONU?

Beton je směsí vody, suchých hmot (písek a štěrk) a cementu. Vibrátor přenáší do této hmoty vysokofrekvenční oscilace takovým způsobem, že se vnitřní tření mezi částicemi snižuje a vstřebává efekt gravitace, produkujíce namísto toho tekutý stav, jako by to byla tekutina. Výsledná hmota je použita na obložení nosného rámu a na proniknutí na místa s obtížným přístupem.

Mechanické ponorné vibrátory do betonu se skládají z pohonné jednotky, ohebné hřídele a vibrační hlavice

Ponorný vibrátor do betonu Enar DINGO
Nejoblíbenější mechanický ponorný vibrátor Enar DINGO

Během tohoto procesu vystupují na povrch v podobě bublinek plyny obsažené ve hmotě. Beton obvykle obsahuje ve svém objemu asi 1% plynů. Tyto plyny jsou produktem chemických reakcí mezi jeho složkami stejně jako jsou výsledkem vzduchu, který byl polapen při nalévání hmoty.

Hmota se mění od heterogenní hromady ke kompaktní a zářící. Pomocí vibrací je možno zamezit hromadění štěrku a vzniku dutin a tímto způsobem zajistit, že malta vyplní všechny prostory mezi pískem a kameny. Nadměrný obsah vzduchu a vody oslabuje pevnost betonu. Pomocí vibrací je u homogenní směsi dosaženo obsažení správného podílu vody, vzduchu a cementu a tímto způsobem je optimalizována pevnost betonu. Tendence k používání betonů sušší konzistence s nižším poměrem vody a cementu činí vibrátor ještě více nezbytným k zajištění toho, že nezůstane zachycen žádný vzduch.

Jakmile byl beton jednou rozvibrován, může příčný řez ukázat vyrovnané rozmístění štěrku a písku v celé hmotě, což vyvolává odpovídající pevnost.

Vibrace musí být prováděna správně, protože nadměrné vibrace mohou vést k akumulaci štěrku na spodku a jemných materiálů blíže k povrchu. Tato segregace je vyvolána zejména v betonech kapalné konzistence. Segregace může způsobit nepravidelné smrštění, vyvolávající vzestup napětí, které poté vyvolává pukliny. Viz "POUŽITÍ VIBRÁTORU".

Použití vibrací také vyvolává zlepšení v přilnavosti mezi právě připraveným betonem a starším betonem. K zajištění optimálního namíchání betonu je nezbytné začít se správnými složkami a provést vibrace hmoty skrz její celou skladbu.

Celý článek: http://www.kohut.cz/proc-pouzivat-vibratory-do-betonu-86-info